REFERENSA

ŠUMAPROJEKT-INŽINJERING je izradio veliki broj predinvesticionaih programa sa idejnim rješenjima za poslovne partnere u zemlji i inostranstvu. Izradili smo investiciono-tehničku dokumentaciju i izveli po sistemu inžinjeringa preko 500 proizvodnih objekata sa svim potrebnim sadržajima u oblasti primarne (pilanske) prerade drveta, proizvodnje svih vrsta drvnih ploča, furnira, ambalaže, proizvodnje namještaja svih vrsta, građevinske stolarije, podova i obloga, montažnih kuća i ostalih finalnih proizvoda iz drveta.

Veći broj ovih objekata urađen je po principu proizvodnja u ruke, što podrazumjeva kompletnu realizaciju od ideje, tehnoloških, graševinskih i drugih potrebnih rješenja.

Dugogodišnjim radom, ŠUMAPROJEKT-INŽINJERING je projektova i izveo:

  • preko 150 pilanskih pogona
  • 18 fabrika drvnih ploča
  • 10 fabrika ljuštenih i rezanih furnira
  • 30 fabrika građevinske stolarije
  • 4 fabrike montažnih objekata
  • 12 pogona drvne ambalaže
  • 10 fabrika podova i zidnih obloga
  • 120 fabrika raznih vrsta namještaja
  • 6 fabrika interijera

…te veliki broj ostalih finalnih pogona za preradu drveta sa kompletnim energetskim i objektima prateće infrastrukture.

Referens lista

„One group“ Tuzla
„Eling“ Jajce
„Magram“ Bos.Krupa
„Termag“ Han Pijesak
„Stupčanica“ Olovo
„Vranica“ Fojnica
„Ključ“ Ključ
„Amir Avdić“ Bos.Petrovac
„Balkanika“ Konjic
„Bjelašnica“ Hadžići
„Boksit“ Milići
„Babić Commerce“ rama
„Cer“ Foča
„Contura“ Ilidža
„Dusparušić“ Široki Brijeg
„Đeravica“ Dečane
„Drvo-Komerc“ Štrpci
„Novi Komerc“ Knežina
„Devis“ Sokolac
„Drvo-Commerce“ Drinić
„Drvo-Komerc“ Breza
„DIV“ Vlasenica
„DI KALINOVIK“ Kalinovik
„Fagus“ Posušje
„Fen“ Puračić
„Grand-bor“ Foča
„GMP Compani“ Laktaši
„Hrast“ Bihać
„Želja“ Mokro
„I.G.M.“ Klašnjice
„Ilston“ Ilijaš
„Janj“ D.Vakuf
„Konjuh“ Živinice
„Krnjeuša“ Krnjeuša
„Konstruktor.Grahovo“ B.Grahovo
„Lungaš“ Foča
„Mediapan“ Busovača
„Metalija“ Mostar
„Mahagoni“ Istočno Sarajevo
„Namještaj“ Gradačac
„Nova Romanija“ Sokolac
„Orah“ Trnovo
„Orah-Stakorina“ Čajniće
„Prerada drveta“ Srednje
„Porat“ Foča
„Ramović“ Goražde
„Romanija“ Sokolac
„Sana“ Sanski Most
„Savičić“ Čelinac
„Pilana Modriča“ Modriča
„Pinus“ Višegrad
D.K. „Peč“ Peč
„Porat“ Foča
„Podromanija“ Sokolac
„Petričević“ Prozor/Rama
„Ramax“ Kladanj
„Stolarija Zovko“ Široki Brijeg
„Samatini“ Milići
„Savox“ Milići
„SONN“ Kupres
„Skonto-Prom“ Sanski Most
„Texprom“ Srbac
„Tara“ Foča
„Ukus“ Tešanj
„Vlašić M.G.“ Travnik
„Vuković“ Turbe
„Verem“ Mostar
„Xylon“ Podlugovi
„Etos-Promet“ Maoča
„10 Avgust“ Vlasenica
„Abonos“ Bužim
„Bina“ Bihać
„Bosanka“ Blažuj
„Bosna“ Cazin
„C-provex“ Pale
„Zvijezda“ Vareš
„Dallas“ Sarajevo
„Drinjača“ Kladanj
„Đukić Komerc“ Sokolac
„Enterijer“ Kotorsko
„Faam“ Vareš
„Fabrika stolica i stolova“ Lopare
„Foresta“ Kostajnica
„Glas Company“ Olovo
„Herma-promet“ Bosovača
„Impregnacija“ Vitez
„Inntal Bosna“ Ilijaš
„Jadrina“ Gračanica
„K&F“ Bihać
„Kozara“ Kozarska Dubica
„Lampex“ Travnik
„M&H“ Bihać
„Manjača“ Mrkonjić Grad
„Mir“ Široki brijeg
„Mir-Puzo“ sarajevo
„Nikšić“ Konjic
„Sebešić“ Nova Bila
„Sefer Treid“ Jablanica
„Sinex“ Srebrenik
„Standard“ Sarajevo
„Šedinac-lab“ Jajce
ŠIP „Una“ Bosanska Krupa
„Šipad“ Sarajevo
„Šipad Enterijer“ Sarajevo
„Šipad Export-Import“ Sarajevo
„Šipad Šperploča“ Mostar
„Šipovo“ Šipovo
„Šujica“ Šujica
„Šumar“ Foča
„Varda“ Višegrad
„Velež Botin“ Nevesinje
„Vrbas“ Banja Luka
„Vuković“ Travnik

Advertisements

Blog at WordPress.com.