KONTAKT

ŠUMAPROJEKT-INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
Društvo za projektovanje, inžinjering, usluge i zastupanje
Vilsonovo Šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: ++387 (0)33 66 08 93
dipl ing Azra Kramo, direktor
azra.k@sumaprojekt.ba

TRN: 1610 0000 5564 0084 [Raiffeisen Bank dd]
TRN: 1941 4102 0251 6191 [ProCredit Bank dd]

Identifikacioni broj: 4201130490000
Kantonalni sud Sarajevo, 065-0-Reg-06-00810
Matični registarski broj: 1-25718
PDV broj: 201130490000

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.