DJELATNOST

Projektantske usluge

 • Izrada investicionih projekata
  • Predinvesticione studije
  • Investicione studije
  • Investicioni programi
 • Izrada izvedbenih projekata
  • Građevinski projekti
  • Tehnološki projekti za sve vrste tehnologije
  • Mašinski projekti za grijanje i ventilaciju, komprimiranog zraka, otprašivanje i pneumatski transport
  • Elektro projekti za rasvjetu i utičnice, motorni razvod i signalizaciju, gromobrane i uzemljenje, nužnu i panik rasvjetu, automatsku dojavu požara
  • Elaborati zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

Inžinjering usluge

 • Izgradnja proizvodnih objekata
 • Izgradnja objekata infrastrukture
 • Izgradnja objekata pratećih sadržaja

Konsalting usluge

 • Unapređenje proizvodnje
 • Uvođenje novih tehnologija
 • Nabavka opreme i rezervnih dijelova i repro materijala

Partnerstva

 • Proizvođači svih vrsta tehnološke opreme
 • Proizvođači opreme za energetska postrojenja i instalacije
 • Proizvođači opreme za mašinske instalacije
 • Proizvođači opreme za elektro instalacije

Naši partneri

 • KLIMA ŽUPA (Sarajevo)
 • KIV (Vransko)
 • TOPLING (Prnjavor)
 • TEHNOKOM (Zagreb)
 • GESTRA (Bremen)
 • NIGOS (Niš)
 • KOIMPEX (Opicino)
 • BIESSE (Pesaro)

   

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.